1- İlçemiz Ataşehir Nüfus Müdürlüğü'ne müracaat ederek adres beyanında bulunup alacağınız belge ile aile üyelerinin kimlik asılları

ve yetişkinlere ait birer fotoğraf ile muhtarlığımıza müracaat edebilirsiniz.

 

YENİ ADRESLER

 

2- Adres beyanı esnasında kayıt yapılacak daire boş ise sözlü beyan yeterlidir, belge istenmez. Ancak daire dolu ise adınıza kayıtlı elektrik,

su, telefon, doğalgaz faturası veya abonelik sözleşmesi veya noter tasdikli kira sözleşmesi istenir.

 

3- Bu belgelerden biri yoksa yöneticinizden oturduğunuza dair İmzalı-Kaşeli Form-c ile önce muhtarlığı müracat etmelisiniz.

2 Adet Fotoğraf ile Muhtarlığımıza müracaat edilecek ve kendilerine NÜFUS CÜZDANI TALEP belgesi düzenlenecektir. Bu belge

ile Ataşehir Nüfus müdürlüğünden değiştirebilirsiniz.

* Nüfus Cüzdanı Talep belgesindeki adres ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemindeki adres karşılaştırılacaktır. Farklılık varsa

işlem yapılmayacaktır.

* Fotoğraflar aynı, son altı ay içinde ve sivil giysilerle çektirilmiş olacaktır. Fotokopi fotoğraf kullanılmayacaktır.

* Reşit olmayanların Hüviyetlerini ancak Anne yada Babaları alabilir. Anne-Baba ayrı ise velayeti kimde ise o alabilir.

* Reşit olanlar sadece kendi kimliklerini alabilirler. Eşlerden biri diğerininkini, Anne-Baba Reşit Çocuklarınınkini, Reşit çocuklar

Anne-Babanın kimliklerini alamazlar.

Anne ya da Baba dan birisi Evlilik cüzdanı, Hastaneden alınan doğum belgesi, ve Nüfus cüzdanı ile her hangi bir Nüfus

Müdürlüğüne müracaat ederek yeni doğan bebeğine Nüfus cüzdanı çıkartabilir.

 

* Nüfus Cüzdanını talepte bulunanın, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kaydı yoksa işlem yapılmayacaktır.

Nüfus Cüzdanın aslı ve önlü-arkalı fotokopisi (Kimliğinde evli yazanların müracaatları kabul edilmez) Altı Adet Fotoğraf Onyedi yaşını doldurmuş, onsekiz yaşını doldurmamış olanların Anne ve Babalarının kimlikleri ve fotokopileri Onyedi yaşından küçük olanlar için Mahkeme kararı Boşanma halinde bayanın boşanma kesinleşmiş tarihi üzerinden on ay geçmemesi halinde mahkemeden "İDDDET MÜDDETİNİN KALDIRILMASI" kararının alınması zorunludur. Sağlık raporu Sağlık Ocağından alınacakltır. Başka kurumlardan alınan raporlar kabul edilmeyecektir. İstenen belgeler her iki taraf için geçerlidir. Müracaata çiftlerin birlikte gelmeleri zorunludur.